English version

Google Maps

Route

Kantoor Hilversum (AHQ)

Adres
Gebouw “Hilversum Een”
Lage Naarderweg 45-47
1217 GN Hilversum

Openbaar vervoer
Hilversum Media Park – Treinstation Hilversum Media Park ligt op 600 meter (6 minuten) lopen van ons kantoor. Verlaat het station richting het Media Park (westelijke richting). Loop vanaf het station in zuidelijke richting langs het spoor. Na 500 meter onder de brug door ligt ons pand aan je rechterhand.
Hilversum Centraal – Treinstation Hilversum Centraal ligt op 900 meter (9 minuten) lopen van ons kantoor. Verlaat het station richting het centrum van Hilversum (voorkant van het station, westelijke richting). Loop vanaf het station in noordelijke richting langs het spoor (fiets-/wandelpad). Na 800 meter achter het tankstation langs door ligt ons pand aan je linkerhand.

NB. Op Hilversum Centraal kun je ook een OV Fiets huren. Check beschikbaarheid! Of je kunt een elektrische scooter huren via Go Sharing (wel vooraf de app downloaden, een account aanmaken en op de kaart kijken of er een scooter staat).

Met de auto
Wij hebben parkeerplaats beschikbaar voor gasten: bij het bordje P AIANDUS. Is die bezet, dan vind je voldoende gratis parkeergelegenheid in de woonwijk om ons heen. Ook kun je goedkoop betaald parkeren op het publiek toegankelijke parkeerterrein van het Media Park (bij Beeld & Geluid; volg “P Media Park”). Van daar is het 400 meter (4 minuten) lopen naar ons kantoor.

Bij het gebouw
Bij de ingang van het gebouw zie je een intercom. Druk – flink – op de knop Phonebook. Selecteer “AIAINDUS” in de display tot het groene telefoon icon achter AIAINDUS staat en druk op de knop rechts boven. Mocht je geen contact krijgen, bel dan even 035-628 7197.

Hubs in NL

Naast ons hoofdkantoor in Hilversum (AHQ) hebben we twee hubs in Nederland, waar we vaak werken.

Aiandus hub Amsterdam (AHA)

Adres
Science Park 904
1098 XH, Amsterdam

Aiandus hub Eindhoven (AHE)

Adres
Den Dolech 2
5612 AZ, Eindhoven

Google Maps

Getting there

Office Hilversum

Address
Building “Hilversum Een”
Lage Naarderweg 45-47
1217 GN Hilversum

Public transport
Hilversum Media Park – The train station Hilversum Media Park is a 600 meters (6 minutes) walk to our office. Leave the station in the direction of the Media Park (westerly direction). Walk south from the station along the rail track. After 500 meters after the bridge our building is on your right.
Hilversum Central – The train station Hilversum Central is a 900 meters (9 minutes) walk to our office. Leave the station towards the center of Hilversum (frontside of the station, westerly direction). Walk north from the station along the rail track (bicycle/walking path). After 800 meters behind the gas station you will find our building on your left.

Note. At Hilversum Central you can also rent an OV Fiets bicycle. Availability: Check availability! Or you can rent an electric scooter through Go Sharing (remeber to download the app in advance, create an account and check the map if a scooter is available).

By car
We have a parking space available for guests in front of the building. If it is occupied, you will find sufficient free parking space in the residential area around us. You can also park for a low fee in the publicly accessible parking area of ​​the Media Park (next to Beeld & Geluid building; follow “P Media Park”). From there it’s a 400 meter (4 minute) walk to our office.

At the building
At the entrance of the building you see an intercom. Press the Phonebook button – firmly. Then select “AIAINDUS” in the display until the green phone icon is behind the word AIANDUS, then push the top right button. If you do not get a response, please call INT+(31)35-628 7197.

Hubs in NL

Next to our headquarters in Hilversum (AHQ) we have two hubs in the Nederlands, where we often work.

Aiandus hub Amsterdam (AHA)

Address
Science Park 904
1098 XH, Amsterdam

Aiandus hub Eindhoven (AHE)

Address
Den Dolech 2
5612 AZ, Eindhoven