ResetsX

ResetsX is een door ons ontwikkeld praktisch framework voor verandermanagement, gebaseerd op meer dan 35 jaar ervaring met verandering in organisaties. De opzet bestaat uit twee onderdelen:

  • ZES FACTOREN – Organisatieverandering bestaat voor een groot deel uit gedragsverandering, en gedragsverandering is niet alleen een kwestie van het verstand (1) maar even goed gaat het om emoties (2), groepsgedrag (3), omgevingsfactoren (4), timing (5) en het aanleren van nieuwe vaardigheden (6).
  • VIER STAPPEN – Gedragsverandering gaat in een aantal soms door elkaar heen lopende stappen: het begint bij bestaande routines (1), dan volgt een periode van anders over dingen denken en voelen (2), daarna wordt tot actie gekomen (3) en tenslotte wordt men comfortabel in het nieuwe gedrag (4).

De X-factor

Eigenlijk zijn er zeven factoren, maar de zevende is een beetje speciaal. Naast de zes genoemde factoren is er namelijk ‘de X-factor‘ voor verandering. Daar informeren we u graag over in een kennismakend gesprek.

ResetsX … huh?

Waar staat ResetsX nou eigenlijk voor? Heel eenvoudig eigenlijk. Het zijn de eerste letters van de zes factoren plus de X-factor. In het Engels dan. Dus Ratio, Emotion, Social, Environment, Timing, Skills en dus de X-factor. En de stappen bevatten ‘resets’, bijvoorbeeld de Mind Reset en de Action Reset.

Waarin is ResetsX anders dan andere methoden voor verandermanagement?

Human centric

ResetsX is ‘human centric‘, dwz. de aanpak heeft het gedrag van mensen als centraal uitgangspunt. Mensen zijn nu eenmaal geen robot, geen ‘rationele machine’. Natuurlijk willen mensen (rationeel) begrijpen waarom we welke veranderingen moeten doorvoeren.

Maar meestal is juist de onderlaag van emoties, groepsdynamiek en andere omgevingsfactoren die mensen motiveert in beweging te komen … of niet. En het zelfvertrouwen: kán ik het wel? En dan nog gaat het in stappen. De volgorde is belangrijk. En soms gaat het snel, dan weer gaat het minder snel. Oud gedrag afleren en nieuw gedrag aanleren. ResetsX houdt rekening met, nee, is gebaseerd op de menselijke dynamiek.

Tools

Verder hebben we handige, eenvoudig te gebruiken tools, gereedschappen ontwikkeld als onderdeel van het ResetsX framework. Zomaar één voorbeeld is de RE-matrix. Hierin worden verstand (Ratio) en emotie (Emotion) in twee assen tegen elkaar afgezet. Zo krijg je vier kwadranten, bijvoorbeeld “het voelt goed & het is niet goed”. Deze tool leent zich uitstekend om de dialoog te starten over wat en waarom van de beoogde verandering.

En zo zijn er nog veel meer tools. Interesse? Neem contact met ons op.

Voordelen

Voordelen van de ResetsX-aanpak zijn:

  • De methodiek is eenvoudig te begrijpen en aan te leren
  • De aanpak is intuïtief en neemt uw mensen volledig mee
  • Het is een pragmatische aanpak, geboren uit de praktijk

Naast de 35 jaar hands-on praktijkervaring met oganisatieverandering bevat ResetsX verschillende elementen van bekende methoden voor verandering zoals van bijvoorbeeld die van John Kotter en Icek Ajzen. Daarnaast maakt ResetsX gebruik van inzichten uit neurologie, psychologie, economie en andere wetenschappelijke disciplines.

Interesse? Neem contact op met ons!

Wilt u veranderingen in uw organisatie doorvoeren en lijkt ResetsX een geschikte aanpak? Bel of mail ons dan. We praten er dan samen verder over.

Telefoon/WhatsApp – 06-3092 3070

Email – info@aiandus.com

Over ons

Aiandus is een boutique management consultancy bureau. We helpen bedrijven om een future-proof organisatie te bouwen met digital, data en AI.

Dat doen we met advies over strategie, organisatie en technologie. En dat doen we door u te helpen onze adviezen ook daadwerkelijk te implementeren.

We werken in kleine teams van ervaren professionals zoals strategie consultants, verander- en projectmanagers, data scientists, data-analisten en AI experts.

Meer weten? Klik dan hier.